Jdi na obsah Jdi na menu
 


O nás

 

Historie a současnost MŠ

Mateřská škola ve Velkém Borku vznikla v roce 1947 (dle kroniky - "Zemská školní rada v Praze výnosem ze dne 28.2.1947 schválila řízení a otevření veřejné mateřské školy ve Velkém Borku pro dítky ve věku od 3 do 6 let"). Ve školním roce 1987/1988 byla otevřena nová modernější budova MŠ, kde sídlí dodnes.

Od září 2013, se po menší rekonstrukci, stala naše MŠ dvoutřídní. Cílová kapacita je 40 dětí. Mateřská škola je pavilon typu (1 pavilon školka, 2 pavilon školní jídelna). Nachází se v obci Velký Borek, přibližně 3 km od města Mělník, v okolí obce jsou rozlehlé lesy, které jsou cílem našich procházek a výletů. Objekt je obklopen prostornou školní zahradou s dostatkem zeleně a dřevěných hracích prvků. Součástí školy je školní jídelna, ve které se stravuje místní ZŠ a ostatní obyvatelé.

 

Cíle pro naši práci s dětmi

Cílem naší práce je samostatné, aktivní a spokojené dítě, které bude připraveno se učit, vnímat své okolí a komunikovat s ním. Bude se umět začlenit do kolektivu vrstevníků, bude chtít poznávat a objevovat, bude mít radost z nově naučeného.

Velký důraz klademe na vytváření pohodového prostředí s uplatňováním nenásilných vzdělávacích metod.

 

Zaměření mateřské školy

Péče o zdraví, spolupráce s rodinou. Kromě osvojování dovedností k podpoře vlastního zdraví a bezpečnosti je do procesu vtažena i rodina, čímž společně dosahuje neopakovatelných prožitků z období dětství vlastních dětí. Dopomáhá tomu i aktivní účast dětí v nadstandardních činnostech.

 

Třídy

V naší MŠ jsou 2 třídy, rozdělené podle věku.

Třída Sluníčka:

Třída je smíšená, dochází sem děti jak mladší, tak děti předškolního věku. Cílem předškolního vzdělávání je samostatné, aktivní a spokojené dítě, které bude připraveno se učit, vnímat své okolí a komunikovat s ním. Bude se umět začlenit do kolektivu vrstevníků, bude chtít poznávat a objevovat, bude mít radost z nově naučeného. Velký důraz klademe na vytváření pohodového prostředí s uplatňováním nenásilných vzdělávacích metod. Děti se také mohou rozvíjet v nadstandardních činnostech, např. kurzu předplaveckého výcviku, bruslení, hry na zobcovou flétnu a a každoročními výjezdy do školy v přírodě. 

Starší děti: 4,5 - 6(7) let

Učitelky: Mgr. Pavla Tučková  - ředitelka MŠ
                       Hanka Hanková
                       Šárka Moudrová

Třída Berušek:

Dochází sem děti, které si na pobyt v MŠ zvykají. Cílem je zdravý a radostný pobyt v MŠ, rozvoj sociálních a citových vztahů mezi dětmi, není zaměřeno speciální ani zájmové zaměření.

Mladší děti: 3 - 4,5 roku

Učitelky: Linda Rákosníková, DiS
               Markéta Kutová - asistent pedagoga

 

Školní jídelna

Škola má vlastní kuchyni. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Skladba jídelníčků je pestrá a je dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů.Děti mají dostatek ovoce a zeleniny. Každé dítě má možnost jíst svým vlastním tempem. Upřednostňujeme samoobsluhu – svačiny (děti si samy dle své chuti volí množství, vše si samy připravují a nalévají si nápoje), oběd – samostatná příprava prostírání atd.

Dodržujeme pitný režim, k dispozici je neustále dostatek tekutin – rodiče nosí šťávy do MŠ.

Cena stravného v MŠ: 37 Kč