Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Jdi na obsah Jdi na menu

GDPR

Mateřská škola Velký Borek, okres Mělník, příspěvková organizace zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) a dále v souladu s platnou národní legislativou.

Škola je správcem a v některých případech i zpracovatelem osobních údajů.

Kontaktní údaje správce:

Název školy: Mateřská škola Velký Borek, okres Mělník, příspěvková organizace

Adresa: Školní 226, 277 31 Velký Borek

Email: ms.vborek@seznam.cz

Telefon: +420 739 572 071

Datová schránka: tdzvpey

Kontaktní údaje na pověřence:

Mgr. Galina Čermáková

Email : GDPR@vyhlidky.cz

Telefon +420 724 068 686

Důvod zpracování:

Škola jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje z důvodu výkonu školního/předškolního vzdělávání na základě školského zákona, vyhlášky č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ale i na základě Vašich souhlasů. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, úřadům či institucím pokud tuto povinnost neukládá právní předpis, anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas. Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu a nezbytnou dobu. Dokumenty obsahující osobní údaje jsou uchovávány dle skartačních lhůt nastavených spisovým a skartačním řádem školy, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě.

Vnitřní směrnice o ochraně osobních údajů (pdf)