Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Jdi na obsah Jdi na menu

O nás

Historie a současnost MŠ

Mateřská škola ve Velkém Borku vznikla v roce 1947 (dle kroniky - "Zemská školní rada v Praze výnosem ze dne 28.2.1947 schválila řízení a otevření veřejné mateřské školy ve Velkém Borku pro dítky ve věku od 3 do 6 let"). Ve školním roce 1987/1988 byla otevřena nová modernější budova MŠ, kde sídlí dodnes.

Od září 2013, se po menší rekonstrukci, stala naše MŠ dvoutřídní. Mateřská škola je pavilon typu (1. pavilon školka, 2. pavilon školní jídelna). Nachází se v obci Velký Borek, přibližně 3 km od města Mělník, v okolí obce jsou rozlehlé lesy, které jsou cílem našich procházek a výletů. Objekt je obklopen prostornou školní zahradou s dostatkem zeleně a dřevěných hracích prvků. Součástí školy je školní jídelna, ve které se stravuje místní ZŠ a ostatní obyvatelé.

Od 5.9.2022 bylo nově otevřeno odloučené pracoviště naší školy v bývalé budově Kampelička, Vrutická 1. Budova je jednopodlažní s kapacitou 9 dětí. 

Cílová kapacita je 49 dětí.


Cíle pro naši práci s dětmi

Cílem naší práce je rozvoj dítěte jako samostatné bytosti, která bude připravena se učit, vnímat své okolí a komunikovat s ním. Bude se umět začlenit do kolektivu, bude chtít poznávat a objevovat, bude mít radost z nově naučeného. 

Nedílnou součástí je spolupráce s rodinou, podpora místních zvyků a tradic, povědomí o tradicích a zvyků národa.


Zaměření mateřské školy

Vytváření pozitivního sociálního klima školy, které se zakládá na vzájemné důvěře a úctě mezi všemi zúčastněnými osobami. Velký důraz klademe na vytváření pohodového prostředí, ve kterém budou samostatné, veselé, kamarádské, hrající si děti, které se budou chtít učit a objevovat nové.

Rozvoj dítěte po všech stránkách, podpora zdravého životního stylu - péče o zdraví tělesné i duševní, podpora pohybových aktivit dětí, kreativity. Osvojování dovedností k podpoře vlastního zdraví a bezpečnosti. Podpora dětí k nutnosti ochrany našeho společného přírodního prostředí, našeho okolí.

Spolupráce s rodinou - naučit a pomoci rodičům prožívat radost z úspěchu vlastních dětí - společné zážitky ze školky.


Třídy

V naší MŠ jsou 3 třídy.

Třída Motýlci - odloučené pracoviště.

Třída je určena pro děti předškolního věku.

Cílem předškolního vzdělávání je samostatné, aktivní a spokojené dítě, které bude připraveno se učit, vnímat své okolí a komunikovat s ním. Bude se umět začlenit do kolektivu vrstevníků, bude chtít poznávat a objevovat, bude mít radost z nově naučeného.

Děti se také mohou rozvíjet v nadstandartních činnostech, např. kurz předplaveckého výcviku, bruslení, hry na zobcovou flétnu a každoroční výjezd na ozdravný pobyt.. Kapacita je určena pro 9 dětí.

Starší děti: 6-7 let

Učitelky: 

  • Hana Hanková
  • Jaroslava Kopsová
  • Renata Borovičková - asistent pedagoga

 

Třída Sluníčka:

Třída je smíšená, dochází sem děti jak mladší, tak děti předškolního věku. Velký důraz klademe na vytváření pohodového prostředí s uplatňováním nenásilných vzdělávacích metod. Děti se také mohou rozvíjet v nadstandardních činnostech, např. kurzu předplaveckého výcviku, bruslení, hry na zobcovou flétnu a každoročními výjezdy do školy v přírodě. 

Starší děti: 4,5 - 6(7) let

Učitelky: 

  • Mgr. Pavla Tučková  - ředitelka MŠ
  • Markéta Kutová
  • Šárka Maudrová

 

Třída Berušek:

Dochází sem děti, které si na pobyt v MŠ zvykají. Cílem je zdravý a radostný pobyt v MŠ, rozvoj sociálních a citových vztahů mezi dětmi, rozvoj samostatnosti. Tato třída nemá speciální ani zájmové zaměření.

Mladší děti: 3 - 4,5 roku

Učitelky: 

  • Linda Rákosníková, DiS
  • Eliška Vaňurová

Školní jídelna

Škola má vlastní kuchyni. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Skladba jídelníčků je pestrá a je dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů. Děti mají dostatek ovoce a zeleniny. Každé dítě má možnost jíst svým vlastním tempem. U dětí je podporována samostatnost při sebeobsluze  – svačiny (děti si samy dle své chuti volí množství, vše si samy připravují a nalévají si nápoje), oběd – samostatná příprava prostírání atd.

Dodržujeme pitný režim, k dispozici je neustále dostatek tekutin.

 

 

Rubriky

Zápis

Příspěvků: 0

Projekty

Příspěvků: 1

Informace pro rodiče

Příspěvků: 0

Dokumenty

Příspěvků: 0

Příspěvky

Povinné informace

Mateřská škola Velký Borek, okres Mělník, příspěvková organizace

Přečíst